Gezondheid biologisch eten

Is biologisch eten gezonder? Het korte antwoord: niet of nauwelijks.

Veel mensen kiezen tegenwoordig voor biologisch eten, maar de geclaimde gezondheidsvoordelen zijn omstreden en niet altijd even duidelijk. Voedingsexperts en consumenten zijn in een verhit debat verwikkeld over zaken als de veronderstelde hogere voedzaamheid van biologische voedingsmiddelen ten opzichte van conventionele voedingsmiddelen.

Onder hippe twintigers heeft biologisch eten de reputatie gekregen gezonder te zijn en met name de jongere generatie koopt daarom steeds vaker biologische producten. Biologische landbouw is echter niet ontwikkeld om gezondere voedingsmiddelen te produceren, maar om het milieu en het dierenleven minder te belasten. Dat betekent niet dat biologisch eten ongezonder is, maar ook niet dat het per definitie gezonder is.

Er zijn zoveel tegenstrijdige onderzoeken, dat er voor elk standpunt wel een onderbouwing te vinden is. Organisaties die gerelateerd zijn aan de biologische landbouw, presenteren veelal positieve resultaten.

Zo concludeerde het Louis Bolk Instituut (een onderzoeksorganisatie t.b.v. de biologische landbouw) dat in biologische zuivelproducten meer gezondheidsbevorderende voedingsstoffen aanwezig zijn. Daarnaast stelt Platform Biologica (ketenorganisatie biologische landbouw) dat biologisch gekweekte groenten en fruit meer vitamine C bevatten.

Biologisch eten en gezondheid

De positieve resultaten die deze organisaties claimen, worden echter niet eenduidig bevestigd door andere wetenschappelijke studies. Onderzoekers van Stanford University besloten helderheid aan te brengen in de wirwar aan informatie en beoordeelden ongeveer 250 onderzoeken waarin de voedingswaarde van biologisch voedsel werd vergeleken met die van conventioneel voedsel.

De onderzoekers richtten zich op de belangrijkste productgroepen (zoals groenten, fruit, vlees, gevogelte, eieren en granen) om de gezondheidseffecten van biologische en conventionele voedingsmiddelen met elkaar te vergelijken.

De uitkomsten waren interessant: in zijn algemeenheid werd er opvallend weinig verschil in voedingswaarde ontdekt. Biologische melk en kip bevatten weliswaar iets meer omega 3 vetzuren en veel biologische voedingsmiddelen waren iets rijker aan het mineraal fosfor, maar verder waren er nauwelijks nutritiële verschillen te bespeuren.

Belangrijk om te vermelden is dat gezonde individuen sowieso al geen gebrek aan fosfor hebben, waardoor deze eigenschap van biologisch voedsel in de praktijk weinig voordelen biedt. Daarnaast bleek biologisch varkensvlees ook meer E. colibacteriën te bevatten, hoewel deze niet voorkwamen in vlees dat goed doorbakken was.

De conclusie van de onderzoekers luidde dan ook dat biologisch eten niet per se veel gezonder is dan een eetpatroon met reguliere voedingsmiddelen. Dit is een standpunt dat door de meeste vooraanstaande voedingsexperts wereldwijd wordt gedeeld. Ook de Engelse Food Standards Agency deed bijvoorbeeld een uitgebreid literatuuronderzoek van alle beschikbare wetenschappelijke studies en concludeerde dat biologisch eten niet gezonder is dan niet-biologisch eten.

In Nederland wordt hetzelfde standpunt ingenomen door Het Voedingscentrum. Ook de Consumentenbond deed in ons land onderzoek naar de voedingswaarde van biologisch gekweekte gewassen. De conclusie? De 15 biologische groentes die vergeleken werden met hun niet-biologische equivalenten, bleken nauwelijks een hogere voedingswaarde te hebben.

Gezond eten

Hoewel biologisch voedsel op zichzelf dus niet per se gezonder is, blijkt uit onderzoek wel dat mensen die biologisch eten vaak een gezondere levensstijl hanteren dan mensen die niet biologisch eten. Deze mensen zijn dus niet zozeer gezonder door het biologische voedsel dat zij consumeren, maar door het feit dat ze sowieso al bewuster een gezonde levenswijze nastreven.

Wil je gezonder eten, kies dan voor voedingsmiddelen met een hoge voedingswaarde. Of deze voedingsmiddelen wel of niet biologisch zijn, is minder van belang.