Wat is biologisch eten?

Biologisch eten heeft de naam milieuvriendelijk en gezond te zijn, maar wat is biologisch eten nu eigenlijk en hoe komt het tot stand?

Biologisch eten is voedsel dat wordt geproduceerd  uit biologische landbouw. Biologische boeren proberen de natuur zo min mogelijk te belasten en kiezen daarom voor duurzame landbouwmethoden die dier- en milieuvriendelijker zijn dan conventionele productiemethoden. Respect voor de natuur en natuurlijke kringlopen staan centraal.

Europees bio-keurmerk

Europees-bio-keurmerk

Er zijn strenge Europese regels opgesteld die bepalen of eten het stempel ‘biologisch’ mag dragen. Deze regelgeving is niet alleen van toepassing op biologische boeren, maar op elk biologisch bedrijf in de keten dat als doel heeft om biologische producten te produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of op te slaan.

In Nederland wordt de naleving van de regels gecontroleerd door de toezichthouder Skal Biocontrole. Deze organisatie beoordeelt of de producten van de ruim 3600 gecertificeerde biologische ondernemers in Nederland ook daadwerkelijk voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Biologische producten die de toetsing doorstaan, krijgen als bewijs van betrouwbaarheid het groene Europese bio-keurmerk met de sterren.

Nationale bio-keurmerk

eko

Sommige biologische producten hebben naast het verplichte Europese bio-keurmerk ook het niet-verplichte nationale EKO-keurmerk. Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk, dienen biologische bedrijven te voldoen aan nog strengere eisen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

EKO onderstreept dat de ondernemer in kwestie de beginselen van de biologische landbouw hoog in het vaandel draagt en richting de buitenwereld transparant is over duurzaamheid in al zijn aspecten. Het keurmerk gaat een stap verder dan de wettelijke regelgeving en biedt biologische bedrijven de ruimte om verduurzaming naar eigen inzicht in te vullen.