Veiligheid biologisch eten

Is biologisch eten veiliger? Het korte antwoord: niet of nauwelijks.

Biologisch eten is dus niet per se gezonder, maar hoe zit het eigenlijk met de veronderstelde hogere veiligheid van biologisch eten? Dit staat immers in nauw verband met de gezondheidseffecten van biologisch voedsel. Hoe veiliger, hoe minder ongezond. Toch?

Uit hetzelfde onderzoek van Stanford University bleek dat biologisch voedsel een bescheiden voorsprong had op het gebied van voedselveiligheid. Zo werd er in biologische voedingsmiddelen 30% minder pesticiden aangetroffen dan in traditionele voedingsmiddelen.

Veiligheidsrisico’s pesticiden

Toch mag hieruit niet de conclusie worden getrokken dat biologisch eten de enige veilige manier van eten is. Zowel in conventionele als in biologische voedingsmiddelen vallen de hoeveelheden chemische bestrijdingsmiddelen en pesticiden binnen de door gezondheidsorganisaties opgestelde veiligheidsnormen.

Uit een onderzoek in Annals of Internal Medicine bleek bovendien dat het risico op de aanwezigheid van maximaal toegelaten hoeveelheden bestrijdingsmiddelen weinig verschilt tussen biologisch en niet-biologisch voedsel. Biologisch eten biedt geen keiharde garantie op de afwezigheid van pesticiden, want ook in biologische voeding kunnen residuen van pesticiden aanwezig zijn. De kans hierop is echter kleiner dan bij regulier voedsel.

Het exacte effect van deze bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van mensen is echter nog onduidelijk, zeker op de lange termijn. Kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen zijn wellicht gevoeliger voor de effecten van pesticiden en voor deze groepen zou biologisch eten daarom een veiliger keuze kunnen zijn.

Ook bleek uit het onderzoek dat biologisch kip- en varkensvlees ongeveer 30% minder antibioticaresistente bacteriën bevatten dan traditionele alternatieven. Bacteriën die voedselvergiftiging veroorzaken waren echter evenveel aanwezig in zowel biologische als traditionele voedingsmiddelen.

Veiligheid biologisch eten

Zwangere vrouw

Zwangere vrouwen kunnen baat hebben bij biologisch eten door de lagere hoeveelheden pesticiden.

Voor de veronderstelde hogere veiligheid van biologisch eten is geen overdaad aan wetenschappelijk bewijs te vinden. Zwangere vrouwen en kinderen kunnen baat hebben bij biologisch eten door de lagere hoeveelheden pesticiden en ook lijken bepaalde biologische vleessoorten iets minder antibioticaresistente bacteriën te bevatten.

Voor de doorsnee consument blijven de verschillen echter klein. Er kan niet gesteld worden dat biologisch eten per definitie veel veiliger is dan een traditioneel voedingspatroon.