Wat is biologische landbouw?

De biologische landbouw is gestoeld op 4 pijlers die zijn vastgelegd in de internationale Beginselen van de Biologische Landbouw:

  • Het Beginsel van Gezondheid
  • Het Beginsel van Ecologie
  • Het Beginsel van Billijkheid
  • Het Beginsel van Zorg

Het Beginsel van Gezondheid

“Biologische landbouw moet de gezondheid van bodem, plant, dier, mens en planeet als een ondeelbaar geheel in stand houden en versterken.”

Het Beginsel van Ecologie

“Biologische landbouw moet gebaseerd zijn op levende ecologische systemen en kringlopen, met hen meewerken, hen versterken en in stand houden.”

Het Beginsel van Billijkheid

“Biologische landbouw moet gebaseerd zijn op relaties die billijkheid waarborgen met betrekking tot de gemeenschappelijke omgeving en ontwikkelingsmogelijkheden.”

Het Beginsel van Zorg

“Biologische landbouw moet met voorzorg en verantwoordelijkheid worden beoefend, om de gezondheid en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties en hun leefomgeving te beschermen.”