Bodemkwaliteit

Biologische landbouw maakt gebruik van verschillende methoden om de kwaliteit van de bodem in stand te houden en te bevorderen.

Vruchtwisseling

In de biologische landbouw wordt veelvuldig vruchtwisseling toegepast. Dit betekent dat op elk stuk landbouwgrond elk jaar een ander gewas wordt gekweekt. Hierdoor duurt het minimaal een aantal jaar voordat een gewas weer op hetzelfde stuk landbouwgrond wordt verbouwd.

Vruchtwisseling zorgt ervoor dat de bodem en gewassen vitaal blijven en minimaliseert de kans op schadelijke plagen en ziekten. De kans hierop neemt toe naarmate de oppervlakte van de landbouwgrond groter wordt, waardoor vruchtwisseling in dergelijke gevallen extra belangrijk is.

Intercropping

Een andere methode die biologische boeren vaak inzetten is intercropping. Hierbij worden verschillende soorten gewassen op hetzelfde stuk landbouwgrond verbouwd. Deze methode biedt echter nadelen op het gebied van mechanisatie en is hierdoor minder geschikt voor commerciële toepassingen.

Desondanks is intercropping bijzonder geschikt in situaties waar vruchtwisseling onmogelijk is. De biologische boer laat de bodem dan niet onbegroeid, maar laat er nuttige planten zoals klaver en gras groeien om erosie en uitspoeling te voorkomen. Dit wordt ook wel groenbemesting genoemd.

Groene bodembedekking onttrekt stikstof aan de lucht en slaat het op in de bodem, waardoor er minder bovengrondse bemesting noodzakelijk is. De diepe wortels van de planten verbeteren de bodemstructuur en maken voedingsstoffen vrij in de ondergrond. De zaden van de planten trekken vogels en andere natuurlijke vijanden aan van organismen die schadelijk kunnen zijn voor de gewassen. Hierdoor zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig voor gewasbescherming.

Biologische landbouw voorkomt erosie

Al dit soort biologische landbouwmethoden houden het natuurlijke bodemleven in stand en verbeteren de bodemstructuur en het waterhoudend vermogen van de landbouwgrond. Een beter waterhoudend vermogen zorgt voor een hogere opbrengt in tijden van droogte en beschermt in extreem natte jaargetijden juist tegen waterschade. Dit in tegenstelling tot conventionele landbouwmethoden, waar het bodemleven zienderogen afneemt en de kans op erosie elk jaar toeneemt.